Община Русе

Номер: 2016-014
Публикувано на: 22.02.2016 г. | 09:03:01 ч.
Избор на предприятие за предоставяне на фиксирана гласова телефонна услуга за нуждите на Община Русе и на всички второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически лица
Процедура: Публична покана
Print
Email

Изтегли
Качено на: 22.02.2016 г. | 09:21:39 ч.
Публична покана
Изтегли
pdf / 234.35 KB
Качено на: 1.04.2016 г. | 13:57:47 ч.
Сключен договор
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот