Община Русе

Номер: 2016-012
Публикувано на: 19.02.2016 г. | 14:57:16 ч.
Осигуряване и доставка на готова храна/кетъринг по 2 обособени позиции: Проект „Интегриран подход на Община Русе за интегриране на роми и другите уязвими групи на територията на общини в област Русе“; Проект: „Ефективно функциониране на ОИЦ - Русе
Процедура: Публична покана
Print
Email

Изтегли
Качено на: 19.02.2016 г. | 15:06:44 ч.
Публична покана
Изтегли
doc / 134.00 KB
Качено на: 19.02.2016 г. | 15:06:45 ч.
Технически условия
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот