Община Русе

Номер: 2016-011
Публикувано на: 19.02.2016 г. | 09:57:02 ч.
Доставка на предпазни средства, работно и униформено облекло за нуждите на Община Русе и всички второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически лица
Процедура: Открита процедура
Print
Email
Изтегли
pdf / 42.37 KB
Качено на: 31.03.2016 г. | 13:36:21 ч.
Решение за класиране
Изтегли
pdf / 490.44 KB
Качено на: 27.04.2016 г. | 10:57:33 ч.
Сключен договор
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот