Община Русе

Номер: 2016-010
Публикувано на: 17.02.2016 г. | 16:19:57 ч.
„Избор на изпълнител за извършване на прединвестиционно проучване в областта на интегрирания градски транспорт в Община Русе“.
Процедура: Публична покана
Print
Email
Изтегли
Качено на: 17.02.2016 г. | 16:31:12 ч.
Публична покана
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот