Община Русе

Номер: 2016-009
Публикувано на: 17.02.2016 г. | 16:02:33 ч.
Избор на изпълнител за изготвяне на финансов анализ в областта на интегрирания градски транспорт в Община Русе
Процедура: Публична покана
Print
Email
Изтегли
Качено на: 17.02.2016 г. | 16:24:41 ч.
публична покана
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот