Община Русе

Номер: 2016-007
Публикувано на: 10.02.2016 г. | 15:57:37 ч.
„Доставка на кошчета за отпадъци за поддържане чистотата на обществените места - улици, тротоари, спирки на градския транспорт, местостоянки на таксита,пешеходни зони, паркове, градини и междублокови пространства в град Русе“
Процедура: Открита процедура
Print
Email
Изтегли
rar / 156.57 KB
Качено на: 10.02.2016 г. | 16:00:55 ч.
образци и приложения
Изтегли
Качено на: 10.02.2016 г. | 16:02:52 ч.
решение
Изтегли
Качено на: 10.02.2016 г. | 16:02:52 ч.
обявление
Изтегли
pdf / 22.62 KB
Качено на: 16.02.2016 г. | 15:38:56 ч.
отговор на запитване
Изтегли
pdf / 58.71 KB
Качено на: 7.04.2016 г. | 14:40:23 ч.
протокол 1
Изтегли
pdf / 58.39 KB
Качено на: 7.04.2016 г. | 14:40:42 ч.
протокол 2
Изтегли
pdf / 24.09 KB
Качено на: 7.04.2016 г. | 14:41:01 ч.
решение за класиране
Изтегли
pdf / 310.16 KB
Качено на: 27.05.2016 г. | 17:08:25 ч.
договор с приложения
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот