Община Русе

Номер: 2016-006
Публикувано на: 9.02.2016 г. | 10:17:49 ч.
Строителен надзор съгл.чл.168 от ЗУТ в изпълнение на проект: „Кризисен център на територията на Община Русе за жертви на домашно насилие и насилие, основано на полов признак и предоставяне на услуги в него“
Процедура: Публична покана
Print
Email

Изтегли
Качено на: 9.02.2016 г. | 10:27:39 ч.
Публична покана
Изтегли
doc / 97.00 KB
Качено на: 9.02.2016 г. | 10:30:05 ч.
Образци на документи
Изтегли
doc / 89.00 KB
Качено на: 9.02.2016 г. | 10:30:05 ч.
Технически условия
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот