Община Русе

Номер: 2016-001
Публикувано на: 8.01.2016 г. | 13:28:05 ч.
„Стопанисване и експлоатация на „Регионално депо за неопасни, инертни и опасни отпадъци за общините Русе, Ветово, Иваново, Сливо поле и Тутракан”
Процедура: Договаряне без обявление
Print
Email

Изтегли
doc / 64.00 KB
Качено на: 15.02.2016 г. | 13:35:57 ч.
Доклад до Възложителя
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот