Община Русе

Номер: 2015-096
Публикувано на: 16.12.2015 г. | 10:14:45 ч.
Доставка на горива за нуждите на Община Русе, както следва: Дизелово гориво за нуждите на автопарка на общинско предприятие „Комунални дейности“ ; Доставка на дизелово гориво за отопление, маркиран-червен за нуждите на ДВД „Приста“
Процедура: Договаряне без обявление
Print
Email

Изтегли
pdf / 224.26 KB
Качено на: 5.01.2016 г. | 15:20:49 ч.
Борсов договор № 718
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот