Община Русе

Номер: 2015-095
Публикувано на: 2.12.2015 г. | 16:14:57 ч.
Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Русе по обособени позиции
Процедура: Открита процедура
Print
Email

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Русе по обособени позиции:

1.      Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Русе и всички второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически лица – приложение № 1.

2.      Доставка на канцеларски материали и ленти за матрични принтери за нуждите на Община Русе и всички второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически лица, включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хора с увреждания – приложение №2-А и приложение № 2-Б;

3.      Доставка на оригинални и зареждане с тонер на касети за лазерни принтери, мултифункционални устройства, копирни машини и глави за мастилено-струйни принтери – приложение №3 .“

Ориентировъчните количества  на доставките за срока на изпълнение на поръчката и технически изисквания към стоките се съдържат в приложенията към документацията.

Съгласно  разпоредбите на чл. 16г., ал. 2 от ЗОП, когато част от предмета на обществената поръчка е включена в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, възложителят е длъжен да я отдели в една или в няколко обособени позиции, които запазва за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

Обособена позиция № 2: "Доставка на канцеларски материали и ленти за матрични принтери за нуждите на Община Русе и всички второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически лица, включени в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хора с увреждания" от настоящата обществена поръчка е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

Изтегли
rar / 71.39 KB
Качено на: 2.12.2015 г. | 17:01:05 ч.
Приложения
Изтегли
pdf / 452.58 KB
Качено на: 26.02.2016 г. | 10:14:55 ч.
Приложение - Задание
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот