Община Русе

Номер: 2015-092
Публикувано на: 13.11.2015 г. | 15:07:00 ч.
Изпълнение на строително - монтажни работи (СМР), във връзка с реализация на Проект „Интегриран подход на Община Русе за интегриране на роми и другите уязвими групи на територията на общини в област Русе“
Процедура: Открита процедура
Print
Email

Изтегли
Качено на: 13.11.2015 г. | 15:56:35 ч.
Проекти и количествени сметки
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот