Община Русе

Номер: 2015-090
Публикувано на: 12.11.2015 г. | 09:20:45 ч.
Логистична услуга във връзка с пътувания в изпълнение на Договор №Д03-533/24.09.2014 г. за безвъзмездна финансова помощ за проект №BG06-243
Процедура: Открита процедура
Print
Email
Изтегли
pdf / 174.57 KB
Качено на: 5.02.2016 г. | 09:44:12 ч.
Решение за класиране
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот