Община Русе

Номер: 2015-089
Публикувано на: 11.11.2015 г. | 13:56:33 ч.
Сключване на застраховки за нуждите на Община гр. Русе и бюджетните и звена
Процедура: Публична покана
Print
Email

Изтегли
docx / 131.52 KB
Качено на: 11.11.2015 г. | 13:56:33 ч.
Образци на документи
Изтегли
docx / 87.77 KB
Качено на: 11.11.2015 г. | 13:56:33 ч.
Ценово предложение
Изтегли
doc / 103.50 KB
Качено на: 11.11.2015 г. | 13:56:33 ч.
Технически условия
Изтегли
docx / 30.87 KB
Качено на: 11.11.2015 г. | 13:56:34 ч.
Приложение №1
Изтегли
xlsx / 18.93 KB
Качено на: 11.11.2015 г. | 13:56:34 ч.
Приложение №2
Изтегли
xlsx / 17.37 KB
Качено на: 11.11.2015 г. | 13:56:34 ч.
Приложение №3
Изтегли
xls / 137.00 KB
Качено на: 11.11.2015 г. | 13:56:34 ч.
Приложение №4
Изтегли
xlsx / 12.08 KB
Качено на: 11.11.2015 г. | 13:56:34 ч.
Приложение №5
Изтегли
Качено на: 11.11.2015 г. | 14:09:11 ч.
Публична покана
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот