Община Русе

Номер: 2015-086
Публикувано на: 16.10.2015 г. | 14:11:00 ч.
Прилагане на енергиен мениджмънт в сгради общинска собственост
Процедура: Публична покана
Print
Email
Изтегли
Качено на: 16.10.2015 г. | 14:12:13 ч.
Публична покана
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот