Община Русе

Номер: 2015-082
Публикувано на: 8.10.2015 г. | 15:09:06 ч.
Печат на информационни и рекламни материали за нуждите на Община Русе и всички нейни подразделения, второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни възложители по ЗОП
Процедура: Открита процедура
Print
Email

Печат на информационни и рекламни материали за нуждите на Община Русе и всички нейни подразделения, второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни възложители по ЗОП.

Позиция I Изработка и печат на рекламно-информационни материали отпечатани върху винил,фолио,олекотени PVC плоскости, плексиглас, еталбонд и др. за нуждите на Община Русе и всички нейни подразделения, второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни възложители по ЗОП.

Позиция II Изработване на категорийна символика за нуждите на Община Русе за всички категории и видове туристически обекти по утвърден образец съгласно Закона за туризма

Изтегли
doc / 52.00 KB
Качено на: 8.10.2015 г. | 15:32:18 ч.
Образец №1
Изтегли
doc / 64.00 KB
Качено на: 8.10.2015 г. | 15:32:18 ч.
Образец №2
Изтегли
doc / 68.00 KB
Качено на: 8.10.2015 г. | 15:32:18 ч.
Образец №3
Изтегли
doc / 45.00 KB
Качено на: 8.10.2015 г. | 15:32:18 ч.
Образец №4
Изтегли
doc / 37.00 KB
Качено на: 8.10.2015 г. | 15:32:18 ч.
Образец №5
Изтегли
doc / 37.00 KB
Качено на: 8.10.2015 г. | 15:32:18 ч.
Образец №6
Изтегли
doc / 39.00 KB
Качено на: 8.10.2015 г. | 15:32:18 ч.
Образец №7
Изтегли
doc / 49.50 KB
Качено на: 8.10.2015 г. | 15:32:18 ч.
Образец №8
Изтегли
doc / 34.00 KB
Качено на: 8.10.2015 г. | 15:32:18 ч.
Образец №9
Изтегли
doc / 52.50 KB
Качено на: 8.10.2015 г. | 15:32:18 ч.
Образец №10
Изтегли
doc / 52.00 KB
Качено на: 8.10.2015 г. | 15:32:18 ч.
Образец №11
Изтегли
docx / 16.99 KB
Качено на: 8.10.2015 г. | 15:32:18 ч.
Образец №13
Изтегли
docx / 15.78 KB
Качено на: 8.10.2015 г. | 15:32:18 ч.
Образец №14
Изтегли
doc / 79.00 KB
Качено на: 8.10.2015 г. | 15:32:18 ч.
Приложение №1
Изтегли
docx / 20.46 KB
Качено на: 8.10.2015 г. | 15:33:35 ч.
Приложение №2
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот