Община Русе

Номер: 2015-081
Публикувано на: 2.10.2015 г. | 10:22:20 ч.
„Доставка на оборудване по две обособени позиции” в изпълнение на Договор №Д03-533/24.09.2014г. за безвъзмездна финансова помощ за проект №BG06-243 „Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование чрез иновативно обучение
Процедура: Открита процедура
Print
Email

Изтегли
rar / 638.81 KB
Качено на: 2.10.2015 г. | 10:22:20 ч.
образци
Изтегли
Качено на: 2.10.2015 г. | 10:26:41 ч.
решение
Изтегли
Качено на: 2.10.2015 г. | 10:27:08 ч.
обявление
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот