Община Русе

Номер: 2015-080
Публикувано на: 1.10.2015 г. | 16:20:02 ч.
Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Русе по обособени позиции.
Процедура: Открита процедура
Print
Email

Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Русе по обособени позиции:

1.   Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Русе и всички второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически лица.

2.   Доставка на оригинални и зареждане с тонер на касети за лазерни принтери, мултифункционални устройства и копирни машини, ленти за матрични принтери и глави за мастилено- струйни принтери”.

Съгласно  разпоредбите на чл. 16г. от ЗОП, Възложителят обявява, че поръчката е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като предмета на поръчката е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Изтегли
xlsx / 24.38 KB
Качено на: 1.10.2015 г. | 16:59:48 ч.
Приложение № 2
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот