Община Русе

Номер: 2015-079
Публикувано на: 30.09.2015 г. | 14:37:19 ч.
„Отпечатване на албум” по проект BG06-243 „Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в детските градини в Община Русе”
Процедура: Открита процедура
Print
Email

„Отпечатване на албум” по проект BG06-243 „Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в детските градини в Община Русе” по Компонент 2 на Програма „Деца и младежи в риск“ по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“

Изтегли
doc / 75.50 KB
Качено на: 30.09.2015 г. | 15:07:02 ч.
Образец на документ 1
Изтегли
doc / 87.50 KB
Качено на: 30.09.2015 г. | 15:07:02 ч.
Образец на документ 2
Изтегли
doc / 91.00 KB
Качено на: 30.09.2015 г. | 15:07:02 ч.
Образец на документ 3
Изтегли
doc / 70.00 KB
Качено на: 30.09.2015 г. | 15:07:02 ч.
Образец на документ 4
Изтегли
doc / 60.00 KB
Качено на: 30.09.2015 г. | 15:07:02 ч.
Образец на документ 5
Изтегли
doc / 59.00 KB
Качено на: 30.09.2015 г. | 15:07:02 ч.
Образец на документ 6
Изтегли
doc / 62.00 KB
Качено на: 30.09.2015 г. | 15:07:02 ч.
Образец на документ 7
Изтегли
doc / 72.50 KB
Качено на: 30.09.2015 г. | 15:07:02 ч.
Образец на документ 8
Изтегли
doc / 58.00 KB
Качено на: 30.09.2015 г. | 15:07:02 ч.
Образец на документ 9
Изтегли
doc / 77.50 KB
Качено на: 30.09.2015 г. | 15:07:02 ч.
Образец на документ 10
Изтегли
doc / 74.50 KB
Качено на: 30.09.2015 г. | 15:07:02 ч.
Образец на документ 11
Изтегли
docx / 43.69 KB
Качено на: 30.09.2015 г. | 15:07:02 ч.
Образец на документ 13
Изтегли
docx / 42.64 KB
Качено на: 30.09.2015 г. | 15:07:02 ч.
Образец на документ 14
Изтегли
docx / 41.32 KB
Качено на: 30.09.2015 г. | 15:07:02 ч.
Образец на документ 15
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот