Община Русе

Номер: 2015-078
Публикувано на: 18.09.2015 г. | 16:53:54 ч.
Обществен превоз на пътници по междуселищни автобусни линии от утвърдената Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по 16 обособени позиции
Процедура: Публична покана
Print
Email
Изтегли
rar / 52.37 KB
Качено на: 18.09.2015 г. | 16:53:54 ч.
образци
Изтегли
Качено на: 18.09.2015 г. | 16:57:23 ч.
публична покана
Изтегли
pdf / 187.21 KB
Качено на: 30.10.2015 г. | 10:34:24 ч.
protokol
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот