Община Русе

Номер: 2015-077
Публикувано на: 18.09.2015 г. | 11:24:23 ч.
Поддръжка на машини и съоръжения в Домашен социален патронаж, Домове за стари хора, ОП „Социално предприятие обществена трапезария“, Детски ясли и Детска млечна кухня
Процедура: Публична покана
Print
Email
Изтегли
rar / 62.19 KB
Качено на: 18.09.2015 г. | 11:24:23 ч.
образци
Изтегли
pdf / 134.14 KB
Качено на: 18.09.2015 г. | 11:24:23 ч.
технически условия
Изтегли
pdf / 182.91 KB
Качено на: 18.09.2015 г. | 11:24:23 ч.
методика за оценка
Изтегли
Качено на: 18.09.2015 г. | 11:27:28 ч.
публична покана
Изтегли
pdf / 57.55 KB
Качено на: 7.10.2015 г. | 09:35:13 ч.
протокол
Изтегли
pdf / 432.13 KB
Качено на: 12.10.2015 г. | 10:05:58 ч.
договор и приложения
Изтегли
xls / 40.50 KB
Качено на: 16.11.2015 г. | 14:23:25 ч.
справка плащане
Изтегли
xlsx / 13.97 KB
Качено на: 27.11.2015 г. | 16:33:10 ч.
справка плащане
Изтегли
xls / 40.50 KB
Качено на: 12.12.2015 г. | 09:25:05 ч.
справка плащане
Изтегли
xlsx / 13.29 KB
Качено на: 30.12.2015 г. | 12:36:31 ч.
справка плащане
Изтегли
xlsx / 13.25 KB
Качено на: 27.01.2016 г. | 10:04:11 ч.
справка плащане
Изтегли
xls / 40.50 KB
Качено на: 10.02.2016 г. | 15:56:04 ч.
справка плащане
Изтегли
xls / 38.50 KB
Качено на: 11.03.2016 г. | 11:38:16 ч.
справка плащане
Изтегли
xlsx / 13.94 KB
Качено на: 18.04.2016 г. | 11:51:50 ч.
справка плащане
Изтегли
xlsx / 13.93 KB
Качено на: 6.06.2016 г. | 13:57:49 ч.
справка плащане
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот