Община Русе

Номер: 2015-076
Публикувано на: 16.09.2015 г. | 14:42:03 ч.
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 1. Изпълнение на строително - монтажни работи (СМР), по одобрени технически инвестиционни проекти на обект: Подземен паркинг на кота -4,10м. и технически обслужващи помещения на кота ± 0,00;
Процедура: Открита процедура
Print
Email
Изтегли
Качено на: 16.09.2015 г. | 14:56:44 ч.
Проекти за 1 етап
Изтегли
rar / 28.80 MB
Качено на: 16.09.2015 г. | 15:41:37 ч.
Количествени сметки
Изтегли
pdf / 130.76 KB
Качено на: 8.02.2016 г. | 14:50:47 ч.
Решение за класиране
Изтегли
pdf / 777.00 KB
Качено на: 31.03.2016 г. | 10:19:08 ч.
Сключен договор
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот