Община Русе

Номер: 2015-074
Публикувано на: 15.09.2015 г. | 09:35:58 ч.
Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Процедура: Открита процедура
Print
Email
Изтегли
Качено на: 15.09.2015 г. | 09:44:28 ч.
Обследвания
Изтегли
pdf / 84.00 KB
Качено на: 21.12.2015 г. | 13:41:47 ч.
Решение за класиране
Изтегли
rar / 6.98 MB
Качено на: 26.01.2016 г. | 13:36:37 ч.
Приложение - Каталози
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот