Община Русе

Номер: 2015-072
Публикувано на: 12.09.2015 г. | 09:48:09 ч.
Процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Преработка на проект: Преустройство и реконструкция на Художествена галерия – гр. Русе
Процедура: Договаряне без обявление
Print
Email
Изтегли
pdf / 36.16 KB
Качено на: 17.09.2015 г. | 17:13:39 ч.
Решение за класиране
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот