Община Русе

Номер: 2015-071
Публикувано на: 8.09.2015 г. | 14:40:20 ч.
Изготвяне на идеен инвестиционен проект на обект “Рехабилитация на кейовите стени на пътнически терминал Русе-център и подобряване на навигационните условия на 3 корабни места “.
Процедура: Публична покана
Print
Email

Изтегли
Качено на: 8.09.2015 г. | 14:51:54 ч.
Публична покана
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот