Община Русе

Номер: 2015-070
Публикувано на: 8.09.2015 г. | 13:30:33 ч.
Избор на изпълнител за изготвяне на анализ „Разходи-ползи“ за кандидатстване с проектно предложение по Програма за трансгранично сътрудничество „Румъния - България 2014-2020г.”, по пет обособени позиции
Процедура: Публична покана
Print
Email
Изтегли
Качено на: 8.09.2015 г. | 13:30:58 ч.
Публична покана
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот