Община Русе

Номер: 2015-069
Публикувано на: 7.09.2015 г. | 13:42:20 ч.
„Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност“ по четири обособени позиции.
Процедура: Открита процедура
Print
Email
Предмет на обществената поръчка е:
„Изготвяне на обследвания за енергийна ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност“ със следните обособени позиции: 
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: 1
1. Детска ясла №4 – гр. Русе, ул. "Муткурова" №98;
2. Детска ясла №5 – гр. Русе, ул. "Петър Стрелковски" №1;
3. Детска ясла №9 – гр. Русе, ул. "Ловеч" №27;
4. Детска ясла №12 – гр. Русе, ул. "Киев" №10;
5. ОДЗ "Синчец" – кв. "Средна кула", ул. "Бачо Киро" №10;
6. ЦДГ "Детелина" – гр. Русе, ул. "Рига" №36.
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: 2
1. ЦДГ "Здравец" – гр. Русе, ул. "Захари Стоянов" №36;
2. ОДЗ "Приказен свят" – с. Николово, ул. "Мургаш" №6;
3. ЦДГ "Роза" – с. Ново село, ул. "Трети март" №5;
4. ЦДГ "Пролет" – гр. Русе, ул. "Котовск" №6.
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: 3
1. ОУ "Ангел Кънчев" – гр. Русе, ул. "Българска морава" №6;
2. ОУ "Васил Априлов" – гр. Русе, бул. "Липник" №78;
3. ОУ "Г. С. Раковски" – с. Ново село, ул. "Трети март" №7;
4. ОУ "Св. св. Кирил и Методий" – с. Семерджиево, ул. "Кирил и Методий" №4.
 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ: 4
1. ОУ "Хр. Смирненски" – гр. Русе, кв. Долапите, ул. "Стремление" №33;
2. ОУ "Св. св. Кирил и Методий" – с. Николово; ул. "Плиска" №1;
3. СОУ "В. Левски" – гр. Русе, ул. "Гео Милев" №1.
Изтегли
Качено на: 7.09.2015 г. | 13:42:52 ч.
Решение
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот