Община Русе

Номер: 2015-067
Публикувано на: 2.09.2015 г. | 10:55:23 ч.
Изготвяне на инвестиционен проект за обект: Изграждане на Музей на река Дунав, гр. Русе
Процедура: Публична покана
Print
Email

Изтегли
Качено на: 2.09.2015 г. | 10:55:54 ч.
Публична покана
Изтегли
Качено на: 2.09.2015 г. | 17:13:49 ч.
Проекти
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот