Община Русе

Номер: 2015-066
Публикувано на: 31.08.2015 г. | 16:22:42 ч.
Изготвяне на проучване на трафика – автомобилния и воден транспорт по две обособени позиции
Процедура: Публична покана
Print
Email

„Изготвяне на проучване на трафика – автомобилния и воден транспорт по две обособени позиции“.

Обособена позиция 1 - „Изготвяне на проучване на автомобилния транспорт за нуждите на модернизиране чрез рехабилитация на бул. „Липник” от кръговото кръстовище при бул. „Цар освободител“ до кръговото кръстовище при КАТ в гр. Русе”.

Обособена позиция 2 - „Изготвяне на проучване на водния транспорт за нуждите на укрепване на кейовата стена и осигуряване на места за малки кораби, вкл. изграждане на пристанищна инфраструктура и драгажни дейности“.

Изтегли
Качено на: 31.08.2015 г. | 16:23:55 ч.
Публична покана
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот