Община Русе

Номер: 2015-065
Публикувано на: 27.08.2015 г. | 15:42:22 ч.
Изготвяне на инвестиционен проект за преустройство и промяна предназначение на обществената сграда на Професионална Гимназия по ж.п. транспорт в „Регионален център за интегрирано управление на риска и територията за региона на Долен Дунав
Процедура: Публична покана
Print
Email
Изтегли
Качено на: 27.08.2015 г. | 15:43:08 ч.
Публична покана
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот