Община Русе

Номер: 2015-061
Публикувано на: 19.08.2015 г. | 10:38:52 ч.
Избор на изпълнител за публичност в срока на устойчивост на проект „Реки на времето” и маркетинг и реклама на създадените туристичeски продукти“
Процедура: Открита процедура
Print
Email
Изтегли
pdf / 46.30 KB
Качено на: 10.11.2015 г. | 10:17:18 ч.
Решение за класиране
Изтегли
pdf / 473.17 KB
Качено на: 11.12.2015 г. | 13:53:25 ч.
Ценово предложение
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот