Община Русе

Номер: 2015-060
Публикувано на: 12.08.2015 г. | 16:48:05 ч.
Доставка на хранителни продукти за ДСП, Домове за стари хора, СП Обществена трапезария, Детска ясла Ново село, ДМК, проект
Процедура: Открита процедура
Print
Email

КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот