Община Русе

Номер: 2015-056
Публикувано на: 29.07.2015 г. | 17:07:17 ч.
Изработка и доставка на мебели за нуждите на Община Русе и второстепенни разпоредители на бюджетна издръжка, които не са самостоятелни юридически лица
Процедура: Публична покана
Print
Email

Изтегли
Качено на: 29.07.2015 г. | 17:15:35 ч.
Публична покана
Изтегли
doc / 41.00 KB
Качено на: 29.07.2015 г. | 17:15:35 ч.
Технически условия
Изтегли
docx / 31.75 KB
Качено на: 29.07.2015 г. | 17:15:35 ч.
Образец №1
Изтегли
opdoc / 48.50 KB
Качено на: 29.07.2015 г. | 17:15:35 ч.
Образец №2
Изтегли
doc / 45.00 KB
Качено на: 29.07.2015 г. | 17:15:35 ч.
Образец №3
Изтегли
docx / 27.88 KB
Качено на: 29.07.2015 г. | 17:15:35 ч.
Проект на договор
Изтегли
1xlsx / 10.43 KB
Качено на: 29.07.2015 г. | 17:15:35 ч.
Приложение №1.1
Изтегли
1pdf / 56.06 KB
Качено на: 29.07.2015 г. | 17:15:35 ч.
Приложение №1.2
Изтегли
2 (1от 2)docx / 578.45 KB
Качено на: 29.07.2015 г. | 17:15:35 ч.
Приложение №2.1
Изтегли
2 (2от 2)docx / 597.63 KB
Качено на: 29.07.2015 г. | 17:15:35 ч.
Приложение №2.2
Изтегли
3xlsx / 11.43 KB
Качено на: 29.07.2015 г. | 17:15:35 ч.
Приложение №3
Изтегли
4xlsx / 10.64 KB
Качено на: 29.07.2015 г. | 17:15:35 ч.
Приложение №4
Изтегли
5xlsx / 10.52 KB
Качено на: 29.07.2015 г. | 17:15:35 ч.
Приложение №5.1
Изтегли
5pdf / 64.76 KB
Качено на: 29.07.2015 г. | 17:15:35 ч.
Приложение №5.2
Изтегли
6xlsx / 10.35 KB
Качено на: 29.07.2015 г. | 17:15:35 ч.
Приложение №6
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот