Община Русе

Номер: 2015-055
Публикувано на: 24.07.2015 г. | 09:20:11 ч.
Прилагане на мерки за енергийна ефективност по две обособени позиции.
Процедура: Открита процедура
Print
Email

Предмет на Обществената поръчка е:

Прилагане на мерки за енергийна ефективност по две обособени позиции: Обособена позиция №1: ЦДГ "Чучулига", ул. "Иглика" №2, гр. Русе и Обособена позиция №2: ЦДГ "Радост", ул. "Червен" №5, гр. Русе

Забележка:  В Приложение 2 (Техническо предложение и Линеен график) към Договор №ЗОП-57 от 16.11.2015 г. за изпълнение на Обособена позиция №2, се съдържа заличена информация на основание чл. 33 от ЗОП.

Изтегли
xls / 30.00 KB
Качено на: 15.03.2016 г. | 14:53:08 ч.
Извършено плащане 1
Изтегли
xls / 30.00 KB
Качено на: 1.06.2016 г. | 09:48:32 ч.
Извършено плащане 2
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот