Община Русе

Номер: 2015-053
Публикувано на: 16.07.2015 г. | 09:50:19 ч.
Доставка на съдове и прибори за хранене за еднократна употреба за Домашен социален патронаж /ДСП/, Социално предприятие обществена трапезария /СПОТ/ и Детска млечна кухня /ДМК/
Процедура: Открита процедура
Print
Email

Изтегли
xls / 29.00 KB
Качено на: 16.07.2015 г. | 10:23:24 ч.
Приложение №1
Изтегли
xls / 29.50 KB
Качено на: 28.07.2015 г. | 11:36:15 ч.
Приложение №1 - кор.
Изтегли
pdf / 107.83 KB
Качено на: 9.10.2015 г. | 09:43:49 ч.
Решение за класиране
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот