Община Русе

Номер: 2015-052
Публикувано на: 13.07.2015 г. | 13:42:20 ч.
Изпълнение на строително - монтажни работи (СМР), за ОБЕКТ: „Тренировъчна лекоатлетическа база и вътрешно преустройство на част от съществуваща обслужваща сграда и пристройка към нея”
Процедура: Публична покана
Print
Email
Изтегли
Качено на: 13.07.2015 г. | 13:59:17 ч.
Публична покана
Изтегли
docx / 79.29 KB
Качено на: 13.07.2015 г. | 13:59:17 ч.
Документация
Изтегли
pdf / 279.14 KB
Качено на: 10.08.2015 г. | 11:21:29 ч.
Сключен договор
Изтегли
pdf / 297.81 KB
Качено на: 10.08.2015 г. | 11:21:29 ч.
Ценово предложение
КМЕТ

Пенчо Милков

РАДИО РУСЕ

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот