Община Русе

Номер: 2015-058
Публикувано на: 7.08.2015 г. | 10:19:46 ч.
Изпълнение на строителен надзор и изпълнение на инвеститорски контрол по част ОВКИ по време на изпълнението на СМР по проект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Чучулига“, ул. Иглика № 2, гр. Русе и ЦДГ „Радост“, ул. Червен № 5, гр. Русе
Процедура: Открита процедура
Print
Email

Предмет на обществената поръчка е:

Изпълнение на строителен надзор и изпълнение на инвеститорски контрол по част ОВКИ по време на изпълнението на строителни и монтажни работи по проект: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Чучулига“, ул. Иглика № 2, гр. Русе и ЦДГ „Радост“, ул. Червен № 5, гр. Русе"  с финансирането от Националния доверителен екофонд в съответствие с изискванията на действащото законодателство, както и съгласно разработения и одобрен инвестиционен проект, количествата и видовете СМР и всички дейности и изисквания, отразени в Техническата спецификация и проектна документация по отделните части.

Изтегли
Качено на: 7.08.2015 г. | 13:04:51 ч.
Решение
Изтегли
docx / 93.35 KB
Качено на: 7.08.2015 г. | 13:06:21 ч.
Образци на документи
Изтегли
docx / 40.29 KB
Качено на: 7.08.2015 г. | 13:06:44 ч.
Проект на договор
Изтегли
xls / 30.50 KB
Качено на: 15.03.2016 г. | 13:46:08 ч.
Извършено плащане 1

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот