Община Русе

Община Русе
Адрес:
пл. "Свобода" 6, 7000 Русе, България

Кабинет на кмета 
082/826 100
082/881 802
факс: 082/834 413
E-mail: mayor@ruse-bg.eu

Връзки с обществеността               
082/881 745
E-mail: pr@mayor-ruse.bg

Дирекция "Местни данъци и такси"
082/506 527
082/506 529
mdt@ruse-bg.eu

Отдел "Гражданско състояние"
Началник отдел
082 881 773 
a.arsova@ruse-bg.eu

Картотека (Справки по регистъра на населението):
082/881 723; 082/881 727; 082/881 730 
Справки във връзка със сключване на граждански брак:
082/881 751

Справки в регистри на актове за раждане:
082/881 628

Справки в регистри на актове за граждански брак и в регистри на актове за смърт:
082/881 688; 082/881 716


Дежурен телефон на Общински приют за бездомни животни:
0885 969 099

ОП "Комунални дейности"
082/841 181

Сигнали относно проблеми в кабелната мрежа на радиоразпръскване 
и радиоточките: 0882 900 120


      

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

 

Име и фамилия *
Е-майл
Адрес *
Телефон
Относно *
Съобщение *
Избор на файл
 

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот