Община Русе

Община Русе
Адрес:
пл. Свобода 6
7000 Русе
България

Кабинет на кмета 
082 826 100
082 881 802
факс: 082 834 413
mayor@ruse-bg.eu

Връзки с обществеността               
082 881 745
pr@mayor-ruse.bg

Дирекция "Местни данъци и такси"
082 506 527
082 506 529
mdt@ruse-bg.eu

Отдел "Гражданско състояние"
Началник отдел
082 881 773 
a.arsova@ruse-bg.eu
	Картотека /Справки по регистъра на населението/
082/881 723; 082 881 727; 082 881 730 
Справки във връзка със сключване на граждански брак
082 881 751

Справки в регистри на актове за раждане
082 881 628

Справки в регистри на актове за граждански брак и в регистри на актове за смърт
082 881 688; 082 881 716


Дежурен телефон на Общински приют за бездомни животни
0885 969 099

ОП "Комунални дейности"
082 841 181

Сигнали относно проблеми в кабелната мрежа на радиоразпръскване
и радиоточките: 0882 900 120

Телефон за сигнали, жалби, предложения
за обществения ред и сигурността
в Община Русе 
082 809 040


      

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ

 

Име и фамилия *
Е-майл
Адрес *
Телефон
Относно *
Съобщение *
Избор на файл
 

   

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот