Община Русе

10.03.2017
10.03.2017

На 11.03.2017 г. изтича срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес, във връзка с предстоящите парламентарни избори на 26-ти ...

15.02.2017

Община Русе съобщава, че с Рег. индекс №30-8783-1/10.02.2017 г. по описа на Община Русе, е подадена жалба чрез Кмета до Административен съд Русе срещу ...

13.02.2017

Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 26 март 2017 г., Община Русе уведомява, че до ...

9.02.2017

На основание чл. 90, ал. 2, чл. 91, ал.2 и ал.3 от Изборния кодекс, Кмета на Община Русе Пламен Стоилов кани  партиите и коалициите,които са ...

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

ВРЕМЕТО

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот