Община Русе

11.04.2017

Община Русе уведомява членовете на СИК, участвали в изборите за народни представители на 26.03.2017 г., че възнагражденията на представилите ...

30.03.2017

О Б Щ И Н А  Р У С Е

З А П О В Е Д № .......................... Гр. Русе, ..................2017 г.

На основание чл. 44, ...

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

ВРЕМЕТО

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот