Община Русе

17.10.2018
Довършване на подлеза при Математическа гимназия „Баба Тонка“ и привеждането му в съответствие със съвременните изисквания за такъв вид съоръжения ще ...
17.10.2018
Нова модерна пешеходна връзка ще свързва кварталите „Родина“ 3 и „Чародейка“ при булевард „България“.
17.10.2018
От 01 януари 2019 г. всеки заявител, регистрирал заявление за участие в класиране и прием в детските ясли към дата 31.12.2018 г., ще трябва да регистрира ...
16.10.2018
Покана за първа копка на обект „Изграждане на пешеходна връзка — надлез между кв. „Родина" 3 и кв. „Чародейка"
16.10.2018
Покана за първа копка на обект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходен подлез при Математическа гимназия „Баба Тонка"
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

Радио Русе

www.cem.bg

 

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот