Община Русе

Дирекция „Местни данъци и такси“ към Община Русе напомня
15.04.2013
Print
Email
         Напомня, че крайният срок за плащане на данъка върху недвижимите имоти, таксата битови отпадъци и данъка върху превозните средства за 2013г. с отстъпка 5 на сто е до 30 април. В същият срок е и плащането на втората вноска на патентния данък.
         Плащането на местните данъци и такси до 30 април 2013г. на касите в Дирекция „Местни данъци и такси”, намираща се на ул. „Котовск” №1   се извършва  от  8:00 часа  до 17:00 часа, без прекъсване. Работното време на касите на Информационно обслужване АД, намиращи се в: жк. ”Чародейка”, бл.213; жк. ”Здравец”, ул.”Котовск” №5; ул.”Борисова”, бл. „Йордан Йовков”; ул. ”Църковна независимост” №16;  ул.”Доростол” №123;  ул.Чипровци” /входа на стадион„Дунав”/ и  ул.”Плиска” №56, бл.”Средец” е  от  8:00ч.  до 12:00ч. и от 13:00ч. до16:20ч.
         Плащането на задълженията могат да се извършват и чрез банкови преводи в ТБ Инвестбанк АД  Русе  по сметка: BIC  IORT BGSF,IBAN  BG96IORT 73798400 0800 00 и код на плащане: 44 21 00 – данъкнедвижими имоти, 44 24 00 – такса битови отпадъци,  44 23 00 –  данък превозни средства и  44 14 00  –  патентен данък, както и на касите на „Изипей” АД.
         За дължимия данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2013г.  не са изпращани съобщения. Проверка на задълженията може да се извършва на интернет страницата на Община Русе, както и на телефони: 082 506 527, 082 506 528, 082 506 529. 
ПОКАНА
Информация за провеждане на растителнозащитни дейности
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

ВРЕМЕТО

Радио Русе

www.cem.bg

   

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот