Община Русе

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ДО РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА НА ВЪЗРАСТ 0-3 ГОДИНИ
17.10.2018
Print
Email

СЪОБЩЕНИЕ

Тестват Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на 1-ви октомври
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот