Община Русе

Обществено обсъждане на 10.01.2018 г. във връзка с План за действие с цел управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация Русе.
7.12.2017
Print
Email

На основание чл. 9 от Закона за защита от шума в околната среда, Община Русе уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че организира среща за обществено обсъждане на План за действие с цел управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация Русе.

Срещата ще се проведе на 10.01.2018 г. от 14:00 часа в Пленарна зала на Oбщина Русе.

Планът за действие с цел управление, предотвратяване и намаляване на шума в околната среда на агломерация Русе е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в общинска администрация Русе на адрес: гр. Русе, ул. „Олимпи Панов“ 6, ет. 4, ст.2 , а също и на интернет страницата на Община Русе (http://ruse-bg.eu)

Писмени становища могат да се представят в Община Русе на адрес: гр. Русе, ул. „Олимпи Панов“ №6 и пл. „Свобода“ №6 и/или на срещата за обществено обсъждане.

Телефони за допълнителна информация: 082/811 793 и 082/811 792.

Уведомление - градски транспорт - разписание в празничните дни
Обществено обсъждане на 1.12.2017 г. във връзка с доклада за ОВОС за трасето на АМ „Русе - Велико Търново“
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот