Община Русе

Уведомление за откриване на производство по издаване на общ административен акт
29.09.2017
Print
Email

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗАПОВЕД
ЗАПОВЕД
ЗАПОВЕД

Въвежда се ВОБД на 21.10.2017 г. във връзка с провеждането на футболна среща между ПФК "Дунав" - Русе и "Ботев" - ...
Заповед за въвеждане на временна организация за безопасност на движението
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

Радио Русе

www.cem.bg

 

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот