Община Русе

Въвежда се временна организация за безопасност на движението на 28 април 2017 г. във връзка с провеждането на футболната среща между ПФК "Дунав" - Русе и ПФК "Локомотив" - Пловдив
27.04.2017
Print
Email

ЗАПОВЕД

Съобщение за отмяна на някои събития на 6 май 2017, поради лошото времe
Провеждане на обществено обсъждане на 25.04.2017 по предварителен проект на подробен устройствен план - план за ...
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

Радио Русе

www.cem.bg

   

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот