Община Русе

Карти - ремонт на настилките от тротоарната и уличната мрежа на гр. Русе
10.03.2017
Print
Email

КАРТА - участъци за основен ремонт

СПИСЪК НА УЛИЧНА И ТРОТОАРНА МРЕЖА, ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА РЕМОНТ

На 11.03.2017 г. изтича срокът за подаване на заявления за гласуване по настоящ адрес, във връзка с предстоящите ...
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

ВРЕМЕТО

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот