Община Русе

Община Русе набира предложения за Награда „Русе“
5.04.2018
Print
Email

На 10 май изтича срокът за прием на предложения за тазгодишните носители на Награда „Русе“, с която на 24 май на тържествена церемония, организирана от Община Русе, ще бъдат удостоени изтъкнати русенски дейци в областта на изкуството, културата, образованието и науката.

Съгласно регламента на наградата, уреден в Наредба № 17 на Общински съвет – Русе, тя се присъжда в областите Изкуство и култура и Образование и наука, както следва:

 

1. Изкуство и култура:

  1. Литература – проза, поезия, драматургия, превод – 1 индивидуална
  2. Сценични изкуства – театър, музика, балет – 1 индивидуална
  3. Изобразително изкуство - 1 индивидуална
  4. Публицистика в медиите - 1 индивидуална
  5. Архитектура – 1 индивидуална
  6. За цялостен принос и дългогодишна дейност в областта на изкуството и културата - 1 индивидуална
  7.  За творчески екип  или културна организация - 1 колективна

2. Образование и наука:

2.1. Предучилищно и начално образование - 1 индивидуална

2.2. Основно и средно образование - 1 индивидуална

2.3. За цялостен принос в областта на предучилищното, началното, основното и средното образование – една индивидуална;

2.4.  За учителски екип от детски градини – една колективна;

2.5. За учителски екип от основни, средни общообразователни училища и професионални гимназии – една колективна.

2.6. Висше образование и наука – 1 индивидуална.

2.7. За цялостен принос и дългогодишна дейност в областта на висшето образование и наука – 1 индивидуална.

2.8. За преподавателски или научен екип – 1 колективна.

 

Предложенията за Награда “Русе” се внасят от организации и институции, работещи в съответните области и трябва да съдържат изчерпателна аргументация. Пълният регламент може да бъде намерен на сайта на Община Русе: www.ruse-bg.eu

Великденско хоро се изви на площада в Русе
Зам.-кметът д-р Страхил Карапчански представи кампанията "Малки населени места" 2018
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот