Община Русе

Младежи от Русе се включиха в тридневно обучение
8.02.2018
Print
Email

В тридневно обучение се включиха  млади хора от Русе и се обучаваха да бъдат разпространители на идеята на доброволчеството. Целта е бъдещите мултиплаери да реализират различни информационни дейности и да мотивират местни младежи да се включват в доброволчески инициативи. Участието им в обучението е част от проект за стратегическо доброволчество „Доброволчеството:Стъпка на горе в твоя живот“, финансиран от ЦРЧР по програма „Еразъм +“, който се реализира от Сдружение „Вдъхновение“ в партньорство с Общински Младежки дом - Русе.

Обучителите запознаха участниците с различните видове доброволчески проекти; възможностите, които дава Европейската доброволческа служба по програма „Еразъм +“ и Европейския корпус за солидарност за международна моблиност на млади хора между 18 и 30-годишна възраст. Те разгледаха правата и задължениета на доброволците и организациите, в които работят, като им бяха представени конкретни примери за доброволчески проекти. В последния ден от обучението участниците разработиха идеи за организиране на различни събития за популяризиране на доброволческите програми сред младежите от Русе и по малките населени места. Тези идеи ще бъдат реализирани, след като през месец март в Русе пристигнат и двама чуждестранни доброволеца, които заедно с местните младежи ще реализират разработените от мултиплаерите идеи.

Кметът Пламен Стоилов се срещна с новия генерален консул на Русия в Русе Андрей Громов
Кметът Пламен Стоилов се срещна с деца, спечелили челни места на състезания в различни области
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот