Община Русе

Номер: 2018-006
Публикувано на: 19.01.2018 г. | 10:54:58 ч.
Процедура: Публично състезание
Номер: 2017-083
Публикувано на: 15.12.2017 г. | 14:03:12 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2017-080
Публикувано на: 30.11.2017 г. | 14:18:51 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2017-078
Публикувано на: 23.11.2017 г. | 14:56:38 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2017-072
Публикувано на: 14.11.2017 г. | 13:30:31 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2017-068
Публикувано на: 27.10.2017 г. | 09:22:00 ч.
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Номер: 2017-062
Публикувано на: 12.10.2017 г. | 15:32:07 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2017-060
Публикувано на: 4.10.2017 г. | 10:27:28 ч.
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Номер: 2017-057
Публикувано на: 2.10.2017 г. | 15:37:16 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2017-055
Публикувано на: 25.09.2017 г. | 13:46:49 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2017-049
Публикувано на: 28.08.2017 г. | 15:57:00 ч.
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Номер: 2017-043
Публикувано на: 2.08.2017 г. | 14:39:00 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2017-041
Публикувано на: 1.08.2017 г. | 15:33:18 ч.
Процедура: Открита процедура
Номер: 2017-040
Публикувано на: 28.07.2017 г. | 13:25:31 ч.
Процедура: Открита процедура
Номер: 2017-035
Публикувано на: 14.06.2017 г. | 15:30:08 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2017-032
Публикувано на: 5.06.2017 г. | 15:32:06 ч.
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Номер: 2017-030
Публикувано на: 31.05.2017 г. | 14:22:04 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2017-029
Публикувано на: 25.05.2017 г. | 13:34:10 ч.
Процедура: Открита процедура
Номер: 2017-028
Публикувано на: 12.05.2017 г. | 10:24:36 ч.
Процедура: Открита процедура
Номер: 2017-025
Публикувано на: 9.05.2017 г. | 09:04:26 ч.
Процедура: Публично състезание
Номер: 2017-021
Публикувано на: 25.04.2017 г. | 13:43:51 ч.
Процедура: Публично състезание
Номер: 2017-020
Публикувано на: 21.04.2017 г. | 16:34:43 ч.
Процедура: Открита процедура
Номер: 2017-017
Публикувано на: 13.04.2017 г. | 10:01:30 ч.
Процедура: Открита процедура
Номер: 2017-011
Публикувано на: 14.03.2017 г. | 11:16:03 ч.
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Номер: 2017-010
Публикувано на: 1.03.2017 г. | 09:02:47 ч.
Процедура: Публично състезание
Номер: 2017-007
Публикувано на: 6.02.2017 г. | 09:44:18 ч.
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Номер: 2017-005
Публикувано на: 30.01.2017 г. | 14:43:19 ч.
Процедура: Покана до определени лица
Номер: 2017-001
Публикувано на: 11.01.2017 г. | 13:43:06 ч.
Процедура: Договаряне без предварително обявление
Номер: 2016-001
Публикувано на: 28.12.2016 г. | 09:59:46 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2016-098
Публикувано на: 20.12.2016 г. | 13:38:38 ч.
Процедура: Покана до определени лица
Номер: 2016-096
Публикувано на: 6.12.2016 г. | 13:26:10 ч.
Процедура: Открита процедура
Номер: 2016-095
Публикувано на: 2.12.2016 г. | 09:14:30 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2016-094
Публикувано на: 1.12.2016 г. | 14:24:47 ч.
Процедура: Публично състезание
Номер: 2016-093
Публикувано на: 30.11.2016 г. | 09:39:15 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2016-091
Публикувано на: 24.11.2016 г. | 15:10:12 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2016-088
Публикувано на: 3.11.2016 г. | 16:11:45 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2016-086
Публикувано на: 3.11.2016 г. | 14:02:54 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2016-081
Публикувано на: 26.10.2016 г. | 16:56:38 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2016-080
Публикувано на: 26.10.2016 г. | 11:15:13 ч.
Процедура: Покана до определени лица
Номер: 2016-079
Публикувано на: 25.10.2016 г. | 08:57:45 ч.
Процедура: Открита процедура
Номер: 2016-071
Публикувано на: 5.10.2016 г. | 14:03:29 ч.
Процедура: Открита процедура
Номер: 2016-068
Публикувано на: 20.09.2016 г. | 13:40:52 ч.
Процедура: Публично състезание
Номер: 2016-061
Публикувано на: 16.08.2016 г. | 15:34:05 ч.
Процедура: Публично състезание
Номер: 2016-058
Публикувано на: 28.07.2016 г. | 10:48:50 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2016-050
Публикувано на: 21.06.2016 г. | 09:30:38 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2016-049
Публикувано на: 16.06.2016 г. | 09:42:31 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2016-048
Публикувано на: 13.06.2016 г. | 10:48:36 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
Номер: 2016-047
Публикувано на: 16.05.2016 г. | 16:09:11 ч.
Процедура: Събиране на оферти с обява
КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

ВРЕМЕТО

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот