Община Русе

  • Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Русе за Обект 1 на 14.07.2017:

ЗАПОВЕД

ПРОТОКОЛ

КЛАСИРАНЕ

ДОГОВОР "ЛОВЕЛА"ООД

  • Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Русе за Обект 2 на 14.07.2017:

ЗАПОВЕД

ПРОТОКОЛ

КЛАСИРАНЕ

ДОГОВОР "ЛОВЕЛА" ООД

  • Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Русе за обект 3 на 11.08.2017

ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

ЗАПОВЕД

ДОГОВОР "ГОРАИНВЕСТ" АД

  • Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Русе за обект №4 на 11.08.2017

ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

ЗАПОВЕД

ДОГОВОР "ЛОВЕЛА" ООД

  • Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Русе за обект №6 на 25.10.2018 г.

ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

ЗАПОВЕД

  • Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Русе за обект №7 на 25.10.2018 г.

ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

ЗАПОВЕД

ДОГОВОР "ИВЕЛ 10" ЕООД

  • Търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Русе за обект №8 на 25.10.2018 г.

ДОКУМЕНТИ

ПРОТОКОЛ

ЗАПОВЕД

ДОГОВОР "ЛОВЕЛА" ООД

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

Радио Русе

www.cem.bg

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - Русе Банер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминация Банер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот