Община Русе

Активната работа на екипа на кмета Пламен Стоилов и на общинската администрация получи висока оценка от редица авторитетни национални и международни институции и организации.
Община Русе е удостоена със следните награди:

 

На официална церемония на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) по връчването на Двадесет и вторите годишни награди за професионални постижения в областта на туризма, Община Русе беше отличена с плакет и грамота за „Най-добро маркетингово позициониране и нови туристически атракции през 2017 г.“ 


 

Община Русе е удостоена с Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа.

Престижната награда удостоверява постигнато високо качество на управлението в общината и ангажираността й да прилага европейските принципи за добро управление. Периодът на валидност на наградата е 2017-2019 г.


 

Община Русе беше отличена с награда за изключителни заслуги в областта на интеграцията на хората със зрителни увреждания.


30-членното жури на инициативата „INFRASTRUCTURE BULGARIA AWARDS 2016“ отличи два проекта на Община Русе с награди в категория „Градска среда“ - „Интегрирана система за градски транспорт на град Русе” и „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска”, площад „Батенберг” и прилежащите пространства“.


Екомузеят получи специално отличие и грамота в категория "Сградите - съвременна културна инфраструктура" в конкурса „Сграда на годината“ 2014


Доходното здание - "Емблематична сграда на България" 


На Годишната информационна конференция на Оперативна програма „Регионално развитие“ за най-успешен проект в категория „Зелена и достъпна градска среда“ бе отличен проектът на Община Русе „Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона – участък от ул. „Александровска“, пл. „Батенберг“ и прилежащите пространства“ 


Плакет за цялостен принос към автомобилния спорт получи Община Русе от Българската федерация по автомобилен спорт за сезон 2014. Отличието бе връчено във връзка с организираното мащабно автомобилно състезание, което се провежда ежегодно в Русе. 


Национален приз "Златно евро" за постигнати най-високи резултати в управлението  средства от европейските фондове
Отличието е присъдено на Община Русе за успешното управление на проекти, подобряване на местната икономика и създаването на нови работни места чрез усвояването на европейски средства.


Награда "Дарител на годината 2013"
Асоциацията на обществените фондации в България удостои с отличието кмета на Община Русе заради доброто сътрудничество и подкрепата на местната администрация в осъществяването на дейността на Фондация "Обществен фонд - Русе"


"Кмет на месеца" за месец август 2014г.
Кметът Пламен Стоилов бе номиниран от Портала на общините Kmeta.bg за "Кмет на месеца"в категория "Фестивали". Интернет потребителите удостоиха с наградата "Кмет на месеца" кмета на Община Русе заради поредното успешно издание на фестивала за съвременна градска култура "Аз, Градът"


 

Най-активен бенефициент по оперативна програма "Регионално развитие" по време на годишната конференция на Оперативна програма „Регионално развитие" през 2013 г.;


  

Европейският етикет за иновации и добро управление на местно ниво е сертификат за цялостно качество на управлението в общината. Наградата, която е създадена с цел да се отличат заслужилите местни власти в Европа, е признание за успешното прилагане на принципите за добро демократично управление, качеството на предоставяните публични услуги и добрите практики при изпълнението на публични политики в Община Русе. Тя е символ на престиж и стимул за общините да подобряват своето управление в услуга на гражданското общество. Периодът на валидност на наградата е 2013-2015 г.  

Грамотата е съпътствана от кристална сфера, в която са изписани основните обследвани категории, по които Община Русе бе отличена с Наградата: 

Човешки права, културно разнообразие и социално единство
Стабилно финансово управление
Ефективност и ефикасност

Честно провеждане на изборите
Етично поведение
Отзивчивост
Върховенство на закона 

Отзивчивост и прозрачност
Компетентност и капацитет
Иновации и отвореност към промени


Награда „Най-зелен град“ за 2013 г. в рамките на кампанията „Зелена България“, финансирана от Оперативна програма „Околна среда“ 2007 - 2013 г.;


Международна награда „Обединена Европа" за личен принос в развитието на европейската интеграция на Европейската Бизнес Асамблея заедно със сертификат за право на ползване на запазената марка за качество „Най-добри градове" в продължение на 5 години;


Награда „Най-активна община" по време на годишната конференция на Оперативна програма „Регионално развитие" през 2012 г.;


Награда „Община реформатор" на Осмата годишна среща на българските местни власти в Пловдив;


Награда „Най-зелен град“ за 2013 г. в рамките на кампанията „Зелена България“, финансирана от Оперативна програма „Околна среда“ 2007 - 2013 г.;


Награда „Шофар“ за русенската общественост от Организацията на българските евреи „Шалом“;


Почетна грамота от Българската федерация по автомобилен спорт, по повод 20 години от създаването на организацията.

КМЕТ

Снимка на Пламен Стоилов в кабинета

Пламен Стоилов

Радио Русе

www.cem.bg

 

Банер - Аз, градът Банер Лимес Банер - Проект  Банер - Общинско предприятие   Банер - Проект БЕКА Банер - превантивно информационен център - РусеБанер - Местна комисия за борба с трафика на хора гр. Русе Банер - Икономически портал Банер - Общински пазари Банер - комисия за защита от дискриминацияБанер SOLVIT  Банер ОП Паркстрой Банер - Решение за по-добър живот